Свържете се с нас

Студиото предлага

  • Логопедично консултиране, диагностика и терапия
  • Обучение на деца със специални нужди
  • Фамилно консултиране на семейства с деца със специални нужди

Услуги

  • Психологическо консултиране при деца и възрастни
  • Психотерапия за деца и възрастни
  • Арттерапия, музикотерапия
  • Социална адаптация, подкрепа при отделяне майка-дете

Услуги

  • Курсове за родители с деца със специални нужди
  • Консултиране по въпросите за правата на семейства с деца със специални нужди
  • Тематични курсове в мини групи за деца до предучилищна възраст

Услуги

Защо Фернандина?

Опитни терапевти

Нашите специалисти се имат многогодишен опит в работата с деца и възрастни!

Достъпна среда

Студиото разполага с достъпна среда за хора с физически увреждания

Обучени терапевти

Нашите терапевти са напълно обучени за най-високи стандарти

Индивидуален подход

Нашите планове за консултиране, диагностика и терапия се изготвят индивидуално, в зависимост от нуждите ви!

Напълно оборудвано студио

Нашата студио е напълно оборудвано много добре

Специалисти

Ние сме специалисти в областта на логопедията, психологията, психотерапията, музикотерапията

Мнения

Запознайте се с мен

Дина Нарлиева

Логопед, психотерапевт /музикотерапевт/

Магистър по Комуникативни нарушения на развитието, бакалавър по Логопедия...

Партньори

No Posts Found